.MUDr.Hana Pešková

-    narozena 12.3.1973

-    studium 1.LF UK Praha 1991-1997

-    promoce 6/1997

-    Dětské oddělení Nemocnice Vysoké Mýto 1.6.1998-31.1.2000

-    Dětské oddělení Nemocnice Litomyšl 1.2.2000-10.1.2001

-    atestace z pediatrie I.stupně 4.12.2000

-    po celou dobu lékařské praxe pravidelná účast na LSPP a ÚSP na dětském a   

     novorozeneckém oddělení

-    od 1.1. 2003 zaměstnána jako asistentka praktického lékaře pro děti a dorost-ordinace  

     MUDr. Matějovského, + účast na službách LSPP a ÚSP Litomyšl

-    licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro

     poskytování poradenských služeb v oboru dětské lékařství, vydáno dne 23.4.2005

-    licence pro výkon soukromé lékařské práce, pro výkon funkce odborného zástupce a pro

     poskytování poradenských služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vydáno  

     dne 23.4.2005

-   specializovaná způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost , vydáno dne  

     8.8.2005

-    pravidelná účast na vzdělávacích akcích v České republice

-   diplom celoživotního vzdělávání

-   od 1.2.2006 soukromá praxe praktické lékařky pro děti a dorost ve Vysokém Mýtě

-    pravidelná účast na LSPP Litomyšl

 

 

 

Sestra- Zdena Mlejnková

-          studium SZŠ Pardubice  1975-1979

-          dlouhodobá příprava pro práci dětské sestry v ordinaci v Hradci Králové

-          1979-1982-  Novorozenecké oddělení Ústí nad Orlicí

-          1984-1989 - Dětské oddělení Vysoké Mýto

-          1988-1990-studium Brno- vrchní sestra

-          1990- 2005 dětská sestra v ordinaci MUDr. Matějovského

-          2006-dosud dětská sestra v ordinaci MUDr.Hany Peškové

-          2007- kurz laktační poradkyně

-          2010- osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu –všeobecná sestra